W-PESLMSB1LL: Torjunta-aineet - LC/MS/MS-analyysi

Yhdiste: LOR:
asetokloori 0.05 µg/l
alakloori 0.05 µg/l
aldikarbi 0.05 µg/l
ametryyni 0.05 µg/l
amidosulfuroni 0.05 µg/l
atratsiini 0.05 µg/l
atratsiini-desetyyli 0.05 µg/l
atratsiini-desisopropyyli 0.05 µg/l
atratsiini-2-hydroksi 0.05 µg/l
atsinofossietyyli 0.05 µg/l
atsinofossimetyyli 0.05 µg/l
atsoksistrobiini 0.05 µg/l
benalaksyyli 0.05 µg/l
bitertanoli 0.05 µg/l
boskalidi 0.05 µg/l
bromasiili 0.05 µg/l
kadusafossi 0.05 µg/l
karbendatsimi 0.05 µg/l
karbofuraani 0.05 µg/l
klooribromiuroni 0.05 µg/l
kloorifenvinfossi 0.05 µg/l
kloridatsoni 0.05 µg/l
klortoluroni 0.05 µg/l
kloroksuroni 0.05 µg/l
klorprofaami 0.05 µg/l
klorpyrifossi 0.05 µg/l
klodinafoppi 0.05 µg/l
klomatsoni 0.05 µg/l
klotianidiini 0.05 µg/l
kumafossi 0.05 µg/l
krimidiini 0.05 µg/l
syanatsiini 0.05 µg/l
symoksaniili 0.05 µg/l
syprokonatsoli 0.05 µg/l
syprodiniili 0.05 µg/l
desmetryyni 0.05 µg/l
dikloorimidi 0.05 µg/l
diklorvossi 0.05 µg/l
dikrotofossi 0.05 µg/l
diflubentsuroni 0.05 µg/l
diflufenikaani 0.05 µg/l
dimetakloori 0.05 µg/l
dimetoaatti 0.05 µg/l
dimetomorfi 0.05 µg/l
diuroni 0.05 µg/l
epoksikonatsoli 0.05 µg/l
EPTC (S-etyylidipropyylitiokarbamaatti) 0.05 µg/l
etofumesaatti 0.05 µg/l
etoprofossi 0.05 µg/l
fenamifossi 0.05 µg/l
fenarimoli 0.05 µg/l
fenheksamidi 0.05 µg/l
fenpropidiini 0.05 µg/l
fensulfotioni 0.05 µg/l
fenuroni 0.05 µg/l
fiproniili 0.05 µg/l
florasulami 0.05 µg/l
fluatsifoppi 0.05 µg/l
flusilatsoli 0.05 µg/l
flutolaniili 0.05 µg/l
fonofossi 0.05 µg/l
haloksifoppi 0.05 µg/l
heksatsinoni 0.05 µg/l
heksytiatsoksi 0.05 µg/l
imatsaliili 0.05 µg/l
imatsametabents-metyyli 0.05 µg/l
imatsamoksi 0.05 µg/l
imatsetapyyri 0.05 µg/l
imidaklopridi 0.05 µg/l
iprodioni 0.05 µg/l
isoproturoni 0.05 µg/l
kresoksiimi-metyyli 0.05 µg/l
lenasiili 0.05 µg/l
linuroni 0.05 µg/l
malaoksoni 0.05 µg/l
malationi 0.05 µg/l
mekarbam 0.05 µg/l
mefenpyyro-dietyyli 0.05 µg/l
mesosulfuroni-metyyli 0.05 µg/l
metalaksyyli (isomeerit) 0.05 µg/l
metamitroni 0.05 µg/l
metatsakloori 0.05 µg/l
metkonatsoli 0.05 µg/l
metabentstiatsuroni 0.05 µg/l
metidationi 0.05 µg/l
metiokarbi 0.05 µg/l
metoksifenotsidi 0.05 µg/l
metobromuroni 0.05 µg/l
metolakloori (isomeerit) 0.05 µg/l
metoksuroni 0.05 µg/l
metributsiini 0.05 µg/l
molinaatti 0.05 µg/l
monokrotofossi 0.05 µg/l
monolinuroni 0.05 µg/l
monuroni 0.05 µg/l
napropamidi 0.05 µg/l
neburoni 0.05 µg/l
nuarimoli 0.05 µg/l
ometoaatti 0.05 µg/l
oksamyyli 0.05 µg/l
paklobutratsoli 0.05 µg/l
parationietyyli 0.05 µg/l
penkonatsoli 0.05 µg/l
pensikuroni 0.05 µg/l
pendimetaliini 0.05 µg/l
foraatti 0.05 µg/l
fosaloni 0.05 µg/l
fosmetti 0.05 µg/l
fosfamidoni(e+z) 0.05 µg/l
pikoksistrobiini 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
pirimifossi-etyyli 0.05 µg/l
pirimifosmetyyli 0.05 µg/l
prokloratsi 0.05 µg/l
profenofossi 0.05 µg/l
prometoni 0.05 µg/l
prometryyni 0.05 µg/l
propakloori 0.05 µg/l
propamokarbi 0.05 µg/l
propaniili 0.05 µg/l
propakvitsafoppi 0.05 µg/l
propatsiini 0.05 µg/l
profaami 0.05 µg/l
propikonatsoli 0.05 µg/l
propoksuuri 0.05 µg/l
propytsamidi 0.05 µg/l
prosulfokarbi 0.05 µg/l
pyrimetaniili 0.05 µg/l
kvitsalofoppi 0.05 µg/l
sebutyyliatsiini 0.05 µg/l
setoksidiimi 0.05 µg/l
simatsiini 0.05 µg/l
simetryyni 0.05 µg/l
tebukonatsoli 0.05 µg/l
tebutiuroni 0.05 µg/l
terbutyyliatsiini 0.05 µg/l
desetyyli-terbutyyliatsiini 0.05 µg/l
hydroksi-terbutyyliatsiini 0.05 µg/l
terbutryyni 0.05 µg/l
tiametoksaami 0.05 µg/l
tiobenkarbi 0.05 µg/l
triadimefoni 0.05 µg/l
triadimenoli 0.05 µg/l
triatsofossi 0.05 µg/l
triforiini 0.05 µg/l
tritikonatsoli 0.05 µg/l

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: 190 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä : 2x40 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: LC/MS/MS / EPA 535, US EPA 1694
Pika-analyysi mahdollinen: Ei
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.