W-OCPECD01: Organoklooratut torjunta-aineet

Yhdiste: LOR:
alakloori 0.01 µg/l
2.4-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l
summa 4.4`-DDE, 4.4`-DDD, 4.4`-DDT ja 2.4-DDT 0.04 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 µg/l
diklobeniili 0.05 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
aldriini 0.005 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
endriini 0.01 µg/l
isodriini 0.01 µg/l
telodriini 0.01 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
heksaklooributadieeni 0.01 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
epsilon-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.04 µg/l
heksakloorietaani 0.01 µg/l
metoksikloori 0.01 µg/l
trifluraliini 0.01 µg/l
dikofoli 0.03 µg/l

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: 94 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä : min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-ECD / EN ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2
Pika-analyysi mahdollinen: Kyllä, pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.