A-4g: Partikkelien määritys kvalitatiivisesti vedestä (erilaisten partikkelityyppien tunnistaminen)

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Partikkeli/asbestianalyysit
Näytemäärä : 250 ml
Menetelmä: SEM-EDS
Akkreditoitu: Ei
Lisätietoa: Analyysi on kvalitatiivinen ja sitä käytetään määrittämään mitä partikkelityyppejä pölyssä tai materiaalinäytteessä esiintyy. Partikkelit jaetaan niiden koostumuksen mukaisiin ryhmiin. Tätä voidaan hyödyntää mm. jos etsitään tiettyjä partikkelityyppejä tai halutaan määrittää niiden alkuperää.