W-PAHGMS01: PAH-yhdisteet 16 kpl

Yhdiste: LOR:
naftaleeni 0.1 µg/l
asenaftyleeni 0.01 µg/l
asenafteeni 0.01 µg/l
fluoreeni 0.02 µg/l
fenantreeni 0.03 µg/l
antraseeni 0.02 µg/l
fluoranteeni 0.03 µg/l
pyreeni 0.06 µg/l
bentso(a)antraseeni 0.01 µg/l
kryseeni 0.01 µg/l
bentso(b)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(k)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(a)pyreeni 0.02 µg/l
dibentso(ah)antraseeni 0.01 µg/l
bentso(ghi)peryleeni 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyreeni 0.01 µg/l
PAH 16, summa 0.37 µg/l

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: 37 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä : min. 200 ml
Näyteastia: 250 ml lasipullo
Menetelmä: GC-MS/ EPA 8270, EN ISO 6468
Pika-analyysi mahdollinen: Kyllä, pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.