W-AEOGMS01: Alkyylifenolit ja alkyylifenolietoksilaatit

Yhdiste: LOR:
nonyylifenoli (isomeeriseos) 0.1 µg/l
4-Nonyylifenoli 0.1 µg/l
nonyylifenoli monoetoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 µg/l
nonyylifenoli dietoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 µg/l
nonyylifenoli trietoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 µg/l
4-n-Oktyylifenoli 0.1 µg/l
4-tert-oktyylifenoli 0.01 µg/l
4-tert-oktyylifenoli-monoetoksilaatti 0.01 µg/l
4-tert-oktyylifenoli-dietoksilaatti 0.01 µg/l
4-tert-oktyylifenoli-trietoksilaatti 0.01 µg/l

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: 255 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä : min. 250 ml
Näyteastia: 250 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EN ISO 18857-2
Pika-analyysi mahdollinen: Ei
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.