W-ENTEROC: Enterokokit

Yhdiste: LOR:
suolistoperäiset enterokokit 1 pmy/100 ml

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 4 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Mikrobiologiset analyysit
Näytemäärä : 100 ml
Näyteastia: Steriili muovipullo
Menetelmä: Kalvosuodatus / SFS EN ISO 7899-2:2000
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa, näytteet tulee analysoida 24h kuluessa näytteenotosta.
Lisätietoa: Menetelmä on akkreditoitu talousvedelle, uimavedelle, luonnonvedelle ja puhdistetulle jätevedelle.