W-METAXFX1: Metallipaketti 1., kokonaispitoisuudet - ICP-OES

Yhdiste: LOR:
Ag 0.001 mg/l
Al 0.01 mg/l
As 0.005 mg/l
B 0.01 mg/l
Ba 0.0005 mg/l
Be 0.0002 mg/l
Ca 0.005 mg/l
Cd 0.0004 mg/l
Co 0.002 mg/l
Cr 0.001 mg/l
Cu 0.001 mg/l
Fe 0.002 mg/l
K 0.015 mg/l
Li 0.001 mg/l
Mg 0.003 mg/l
Mn 0.0005 mg/l
Mo 0.002 mg/l
Na 0.03 mg/l
Ni 0.002 mg/l
P 0.05 mg/l
Pb 0.005 mg/l
Sb 0.01 mg/l
Se 0.01 mg/l
Tl 0.01 mg/l
V 0.001 mg/l
Zn 0.002 mg/l

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä : min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-OES / EPA 200.7, ISO 11885, EN 16192, EPA 6010, SM 3120
Pika-analyysi mahdollinen: Kyllä, pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoa: Näyte homogenisoidaan ja hapotetaan (HNO3), jonka jälkeen analyysi suoritetaan nestefaasista. Analyysi on tarkoitettu vain puhtaille luonnonvesille eikä se sovellu vesinäytteille, joissa kiintoainemäärä on suuri tai näytematriisi on selvästi luonnonvedestä poikkeava (esim. jäte- ja teollisuusvedet).
Yksittäiset metallit: Paketin ensimmäinen metalli 11 euroa, seuraavat metallit 7 euroa/kpl (0 % ALV)