W-METAXFL1-SBHG: Liukoiset metallit, Vna 461/2000 ja 341/2009 mukainen

Yhdiste: LOR:
Ag 0.001 mg/l
Al 0.01 mg/l
As 0.005 mg/l
B 0.01 mg/l
Ba 0.0005 mg/l
Be 0.0002 mg/l
Ca 0.005 mg/l
Cd 0.0004 mg/l
Co 0.002 mg/l
Cr 0.001 mg/l
Cu 0.002 mg/l
Fe 0.002 mg/l
K 0.015 mg/l
Li 0.001 mg/l
Mg 0.003 mg/l
Mn 0.0005 mg/l
Mo 0.002 mg/l
Na 0.03 mg/l
Ni 0.002 mg/l
P 0.05 mg/l
Pb 0.005 mg/l
Se 0.01 mg/l
Tl 0.01 mg/l
V 0.001 mg/l
Zn 0.002 mg/l
Sb 1.0 µg/l
Hg 0.01 µg/l

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä : min. 30 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-OES, ICP-MS, AFS / EPA 200.7, ISO 11885, EN 16192, EPA 6010, SM 3120, EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52
Pika-analyysi mahdollinen: Kyllä, pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoa: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.