W-MET-TOT-1: Kokonaismetallit, suppea paketti

Yhdiste: LOR:
Sb 0.05 µg/l
As 1 µg/l
Hg 0.01 µg/l
Cd 0.02 µg/l
Co 0.5 µg/l
Cr 0.2 µg/l
Cu 6 µg/l
Pb 1 µg/l
Ni 3 µg/l
Zn 2 µg/l
V 5 µg/l

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä : min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: IPC-MS, AFS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192
Pika-analyysi mahdollinen: Kyllä, pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoa: Näyte homogenisoidaan ja hapotetaan (HNO3), jonka jälkeen analyysi suoritetaan nestefaasista. Analyysi on tarkoitettu vain puhtaille luonnonvesille eikä se sovellu vesinäytteille, joissa kiintoainemäärä on suuri tai näytematriisi on selvästi luonnonvedestä poikkeava (esim. jäte- ja teollisuusvedet).