Kaatopaikkakelpoisuuspaketti, Vna 331/2013 mukainen, vaarallinen jäte

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: 335 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 6 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Näytemäärä : n. 2-3 kg
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: EN12457-3, EN 16192
Pika-analyysi mahdollinen: Kyllä
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoa: Paketti sisältää kaatopaikkakelpoisuuden Vna 331/2013 mukaiset analyysit (kokonaispitoisuudet ja liukoiset pitoisuudet) 2-vaiheisella ravistelutestillä. Lisätietoa analyyseista saa pyydettäessä.