Betonin ja maa-aineksen kaatopaikkakelpoisuus 1.

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 6 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Näytemäärä : n. 2-3 kg
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: EN12457-3, EN 16192
Pika-analyysi mahdollinen: Kyllä
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoa: Paketti sisältää kokonaispitoisuudet PAH, ANC, C10-C40, TOC/LOI, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn; 2-vaiheinen ravistelutesti ja liukoiset pitoisuudet As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl, F, SO4, DOC, TDS, pH ja sähkönjohtavuus.