S-PESLMSB1: Torjunta-aineet - LC/MS/MS-analyysi

Yhdiste: LOR:
asetokloori 0.01 mg/kg k.a.
alakloori 0.01 mg/kg k.a.
ametryyni 0.01 mg/kg k.a.
atratsiini 0.01 mg/kg k.a.
atratsiini-desetyyli 0.01 mg/kg k.a.
atratsiini-desisopropyyli 0.01 mg/kg k.a.
atratsiini-2-hydroksi 0.01 mg/kg k.a.
karbofuraani 0.01 mg/kg k.a.
kloorifenvinfossi 0.01 mg/kg k.a.
klortoluroni 0.01 mg/kg k.a.
klorpyrifossi 0.01 mg/kg k.a.
syanatsiini 0.01 mg/kg k.a.
desmetryyni 0.01 mg/kg k.a.
dimetoaatti 0.01 mg/kg k.a.
diuroni 0.01 mg/kg k.a.
fonofossi 0.01 mg/kg k.a.
heksatsinoni 0.01 mg/kg k.a.
isoproturoni 0.01 mg/kg k.a.
malationi 0.01 mg/kg k.a.
metamitroni 0.01 mg/kg k.a.
metatsakloori 0.01 mg/kg k.a.
metidationi 0.01 mg/kg k.a.
metolakloori (isomeerit) 0.01 mg/kg k.a.
metributsiini 0.01 mg/kg k.a.
pendimetaliini 0.01 mg/kg k.a.
foraatti 0.01 mg/kg k.a.
fosaloni 0.01 mg/kg k.a.
fosfamidoni(e+z) 0.01 mg/kg k.a.
prometoni 0.01 mg/kg k.a.
prometryyni 0.01 mg/kg k.a.
propatsiini 0.01 mg/kg k.a.
sebutyyliatsiini 0.01 mg/kg k.a.
simatsiini 0.01 mg/kg k.a.
simetryyni 0.01 mg/kg k.a.
terbutyyliatsiini 0.01 mg/kg k.a.
desetyyli-terbutyyliatsiini 0.01 mg/kg k.a.
hydroksi-terbutyyliatsiini 0.01 mg/kg k.a.
terbutryyni 0.01 mg/kg k.a.

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: 120 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä : 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: LC/MS/MS / EN 15637, EPA 1694
Pika-analyysi mahdollinen: Ei
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.