S-RA226EMA: Radium 226

Yhdiste: LOR:
radium 226 30 Bq/kg k.a.

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 23 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Radiologiset analyysit
Näytemäärä : 5 g; raekoko <0.07 mm
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Tuike-emanometri / CSN 75 7622
Pika-analyysi mahdollinen: Ei
Akkreditoitu: Ei
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.