S-PTHGMS01: Ftalaatit

Yhdiste: LOR:
dimetyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
dietyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-n-propyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-n-butyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-isobutyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-pentyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-n-oktyyliftalaatti (DNOP) 0.8 mg/kg k.a.
di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 0.8 mg/kg k.a.
butyylibentsyyliftalaatti (BBP) 0.8 mg/kg k.a.
di-sykloheksyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
summa 10 ftalaatit 8 mg/kg k.a.

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: 73 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä : 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / EPA 8061A, CPSC-CH-C1000-09.3
Pika-analyysi mahdollinen: Ei
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.