S-AEOGMS01: Alkyylifenolit ja alkyylifenolietoksilaatit, alhaiset määritysrajat

Yhdiste: LOR:
nonyylifenoli (isomeeriseos) 0.1 mg/kg k.a.
nonyylifenoli monoetoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 mg/kg k.a.
nonyylifenoli dietoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 mg/kg k.a.
nonyylifenoli trietoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 mg/kg k.a.
4-tert-oktyylifenoli 0.01 mg/kg k.a.
4-tert-oktyylifenoli-monoetoksilaatti 0.01 mg/kg k.a.
4-tert-oktyylifenoli-dietoksilaatti 0.01 mg/kg k.a.
4-tert-oktyylifenoli-trietoksilaatti 0.01 mg/kg k.a.

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: 255 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä : 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / BT WI CSS99040
Pika-analyysi mahdollinen: Ei
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.