A-4a: Partikkelien määritys kvantitatiivisesti suodatinnäytteistä (pitoisuus, koko ja tyyppi)

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Partikkeli/asbestianalyysit
Näytemäärä : Suositeltu näytetilavuus 500-1000 litraa
Näyteastia: Polykarbonaattisuodatin SEM, 25 mm
Menetelmä: SEM-EDS
Akkreditoitu: Ei
Lisätietoa: Määritysrajat riippuvat näytetilavuudesta. Jos käytetään suuremman halkaisijan suodatinta, määritysrajat ovat vastaavasti suuremmat ja suurempia suodattimia kannattaa käyttää vain jos pölyn määrä ilmassa on suuri.
Analyysissa määritetään näytteessä esiintyvien partikkeleiden tyyppi ja koko. Määrät > 1µm and < 1µm lasketaan.