A-2A-ASBESTOS: Kuitujen määrä ja tunnistus ilmasta, asbesti

Yhdiste: LOR:
Kuidut 7 kuitua/mm^2

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Partikkeli/asbestianalyysit
Näytemäärä : Suositeltu näytetilavuus 150-400 litraa
Näyteastia: Polykarbonaattisuodatin SEM, 25 mm
Menetelmä: SEM
Akkreditoitu: Ei
Lisätietoa: Määritysrajat riippuvat näytetilavuudesta. Jos käytetään suuremman halkaisijan suodatinta, määritysrajat ovat vastaavasti suuremmat ja suurempia suodattimia kannattaa käyttää vain jos pölyn määrä ilmassa on suuri.
Ilmoitathan myös laboratoriolle mitä kuitutyyppejä näytteestä oletetaan löytyvän. Analyysissa määritetään asbestilaji. Tuloksena raportoidaan kaikkien näytteessä olevien kuitujen summa.