A-3g: Homeet ja itiöt suodatinnäytteistä

Yhdiste: LOR:
Itiöt 7 kuitua/mm^2

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näytemäärä : Suositeltu näytetilavuus 500-1000 litraa
Näyteastia: Polykarbonaattisuodatin SEM, 25 mm
Menetelmä: SEM
Akkreditoitu: Ei
Lisätietoa: Määritysrajat riippuvat näytetilavuudesta. Jos käytetään suuremman halkaisijan suodatinta, määritysrajat ovat vastaavasti suuremmat ja suurempia suodattimia kannattaa käyttää vain jos pölyn määrä ilmassa on suuri.
Analyysia voidaan käyttää vain määrittämään onko ilmassa itiöitä vai ei ja analyysissa ei määritetä itiöiden lajia.