B-PAHHMS01: PAH-yhdisteet 16 kpl, biologiset näytteet

Yhdiste: LOR:
naftaleeni 1 µg/kg
asenaftyleeni µg/kg
asenafteeni µg/kg
fluoreeni µg/kg
fenantreeni µg/kg
antraseeni µg/kg
fluoranteeni µg/kg
pyreeni µg/kg
bentso(a)antraseeni µg/kg
kryseeni µg/kg
bentso(b)fluoranteeni µg/kg
bentso(k)fluoranteeni µg/kg
bentso(a)pyreeni µg/kg
dibentso(ah)antraseeni µg/kg
bentso(ghi)peryleeni µg/kg
indeno(123cd)pyreeni µg/kg
PAH 16, summa µg/kg
Summa karsinogeeniset PAH µg/kg

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä : 100g
Menetelmä: HR-GC-MS
Akkreditoitu: Kyllä
Lisätietoa: Raportointirajat nousevat näytteen sis. rasvapitoisuuden mukaisesti.
Yksittäisen PAH-yhdisteen mittausepävarmuus on 30%, PAH 16 summan mittausepävarmuus 20%

1 Raportointirajat vaihtelevat näytematriisista riippuen.