Maa-, liete- ja sedimenttinäytteistä sekä jäte- ja rakennusmateriaaleista tehtävä TOC-määrityksemme (orgaaninen kokonaishiili) on päivittynyt ja analyysein tilauskoodeihin sekä menetelmään on tullut muutoksia. Pyydämme huomioimaan muutokset ennen seuraavaa tilausta. Analyysikoodit tullaan päivittämään asiakaskohtaisille tarjouksille vuoden 2024 alussa.

TOC-määrityksen uusi tilauskoodi on S-TOC: TOC (orgaaninen hiili) maa-, liete - ja sedimenttinäytteille ja S-BM-TOC: TOC (orgaaninen hiili) jäte- ja rakennusmateriaalinäytteille.

Jatkossa laboratorio valitsee matriisi huomioiden määritysmenetelmäksi joko IR-tekniikan tai laskennallisen menetelmän.

IR-menetelmää suositaan näytteille, joiden TC- ja TIC-pitoisuuksien arvioidaan olevan lähellä toisiaan. Tällaisia näytteitä ovat esimerkiksi karbonaatit ja vastaavat, joissa epäorgaanista hiiltä esiintyy. Laboratorio arvioi näytekohtaisesti sopivimman menetelmän näytteiden saapuessa laboratorioon.  

Analyysin tiedot (määritysraja, toimitusaika ja standardit) pysyvät samoina.

Tutustu TOC-määrityksiin tarkemmin seuraavista linkeistä:


Mikäli muutos aiheuttaa käynnissä oleviin projekteihin merkittävää haittaa, pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään muutokseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin: 010 470 1200
Sähköposti: asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com