Viimeisimmät uutiset

Mikromuovi – suuri huoli mikroskooppisella tasolla

11.5.2021

Me ALS Finlandilla olemme tarjonneet mikromuovien määritystä jo vuodesta 2017. Nopeasti kasvanut kysyntä on mahdollistanut mikromuovitarjontaamme laajentamisen entistä useampiin matriiseihin. Uusia matriiseja ovat muun muassa maa- ja sedimenttinäytteet, elintarvikkeet (esimerkiksi merisuola ja maitojauhe) sekä eliöstönäytteet (esimerkiksi kalat ja simpukat).

Hiukkasten kvantitatiivisen määrityksen lisäksi pystymme yksilöimään 60 erilaista muoviyhdistettä. Tarjoamme lisäksi mustien hiukkasten määritystä.

 
Mikromuovi – suuri huoli mikroskooppisella tasolla
 
Mikromuoveja voi löytää tänä päivänä lähes kaikkialta. Tavallisimpia mikromuovien lähteitä ovat ajoneuvojen renkaiden kuluminen, tekonurmista irtoavat muovihiukkaset, veneiden pohjamaalit sekä luontoon päätyvä muovijäte. Näistä suuret muovijätteet hajoavat luonnossa edelleen pienemmiksi muovihiukkasiksi, jotka kertyvät maaperään ja sedimentteihin. Lisäksi useissa maissa ravinnefosfori palautetaan puhdistamolietteen mukana takaisin maaperään, minkä mukana lietteen mikromuovit leviävät edelleen maaperään ja vesistöihin.
 

Näytteiden esikäsittely ja analyysi
 
Mikromuoveja tunnistettaessa on tärkeää, että muovihiukkaset pystytään erottamaan tarkasti näytematriisista. Muovihiukkasten esikäsittelyn valinta määrittää hiukkaset, jotka voimme edelleen kvantitatiivisesti määrittää ja yksilöidä.
Matriiseista etenkin liete, sedimentti ja maaperä vaativat kattavan esikäsittelyn. Tällä taataan, että mikromuovit saadaan luotettavasti eroteltua muusta orgaanisesta ja epäorgaanisesta aineksesta. Erottelutekniikka hiukkasten puhdistukseen valitaan aina näytematriisin mukaan. 
Tavallisesti epäorgaaniselle ainekselle, kuten mineraalihiukkasille, käytetään tiheyserottelua sinkkikloridiliuoksessa (tiheys 1.7 g / cm3). Käyttämällä raskasneste-erottelua voimme tunnistaa myös raskaampia muovihiukkasia, kuten polyvinyylikloridin (PVC) ja styreenibutadieenikumin (SBR). 
Orgaanisen materiaalin hajotukseen käytämme entsyymejä ja/tai hapetusta (vetyperoksidi ja Fentonin reagenssi) ennen suodatusta. Muovihiukkaset kerätään edelleen metalliverkkosuodattimella ja kvantitatiivinen määritys sekä yksilöinti tehdään µFTIR-menetelmällä (Fourier Transform Infrared Spectroscopy).
Analyysivalikoimaamme kuuluvat lisäksi mustat hiukkaset ja kumihiukkaset, jotka ovat peräisin esimerkiksi renkaiden kulumisesta tai tekonurmien muovirakeista. Näiden hiukkasten tunnistamiseen käytämme ATR-kristallia. Tunnistettaviin yhdisteisiin kuuluvat muun muassa butadieenikumi (BR), isopropeenikumi (IR), styreenibutadieenikumi (SBR) ja etyleenipropadieenikumi (EPDM).
 

 
Tarjoamme mikromuovianalyyseja seuraavista matriiseista:
  • Vesi (puhdas vesi, kuten juomavesi; likainen vesi, kuten jätevesi)
  • Maaperä, liete ja sedimentti
  • Eliöstö (kuten simpukat, kala)
  • Elintarvikkeet (kuten suola, maitojauhe, olut, tee)
Näytteet esikäsitellään ja analysoidaan laboratoriossamme Ruotsin Danderydissä. Laboratoriollamme on vahva asiantuntijuus mikromuovianalytiikasta ja etsimme mielellämme ratkaisuja mikromuoviprojekteihin yhdessä asiakkaidemme kanssa. Menetelmämme mahdollistavat yli 60 erilaisen muovi- ja kumiyhdisteen tunnistamisen.
 
Tutustu tarkemmin mikromuovianalytiikkaamme ja paketteihimme:
 
 
Autamme mielellämme mikromuovianalyysien valinnassa ja annamme lisätietoja:
 
Puhelin: +358 10 470 1200