Muutoksia MARA-pakettien esikäsittelymaksuissa

Olemme tehneet muutoksia MARA- ja kaatopaikkakelpoisuuspaketteihin liittyviin esikäsittelymaksuihin. MARA-soveltamisohjeen mukaan tiilen ja betonin MARA-määritykset tulee tehdä 20 kg:n kokoomanäytteestä. Olemme nostaneet esikäsittelymaksun painorajaa ja lisänneet uuden hintavälin seuraavasti:

 

Ravistelutestinäytteen esikäsittely sis. murskaus < 4 mm ja homogenisoinnin (< 3 kg) Sisältyy hintaan
Ravistelutestinäytteen esikäsittely sis. murskaus < 4 mm ja homogenisoinnin (>3-10 kg) 46,00 € / näyte
(0% ALV)
Ravistelutestinäytteen esikäsittely sis. murskaus < 4 mm ja homogenisoinnin (>10-24 kg) 97,50 € / näyte
(0% ALV)
Ravistelutestinäytteen esikäsittely sis. murskaus < 4 mm ja homogenisoinnin (>24-30 kg) 147,50 € / näyte
(0% ALV)
Kolonnitestinäytteen esikäsittely sis. murskaus < 4 mm ja homogenisoinnin (>10-20 kg) 51,60 € / näyte
(0% ALV)
Pika-analyysien kohdalla esikäsittelystä peritään lisäveloitus +75 %

 

Muutos tuo asiakkaillemme liukumaa betonin ja tiilen MARA-pakettiin suositellun 20 kg:n näytteen painolle.

Mikäli näytteen paino ylittää 24 kg, veloitetaan esikäsittelystä seuraavan portaan mukainen esikäsittelymaksu.

Voit olla yhteydessä meihin, mikäli sinulla on kysyttävää muutoksesta.

2024-3-11


Muutoksia AOX-määrityksen näyteastiassa

AOX-määritystä varten olemme tarjonneet aiemmin näyteastioita typpihappokestävöinnillä. Vähentääksemme happojen kulutusta toiminnassamme olemme siirtyneet uuteen toimintatapaan AOX-näytteiden kohdalla.

Jatkossa AOX-määritykseen tulee toimittaa vähintään 250 ml näytettä 500 ml muovipullossa, joka pakastetaan ennen lähetystä. Pakastus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Huomioithan pakastusvaran näyteastiassa. Alamme toimittaa uusia näyteastioita asiakkaillemme typpihappokestävöityjen pullojen loputtua varastostamme.

Voit olla yhteydessä meihin, mikäli sinulla on kysyttävää muutoksesta.

2024-2-14


Muutoksia kokonaistypen analysoinnissa vesinäytteistä

Kokonaistyppi määritetään jatkossa aina kemiluminesenssimenetelmällä. Aikaisemmin laboratorio on valinnut määritystekniikan IR-tekniikan ja kemiluminesenssimenetelmän välillä. Muutos ei vaikuta analyysin hintaan, toimitusaikaan tai määritysrajoihin. Muutos koskee W-NTOT-IR-CL ja W-NCOMPL analyysikoodeja. 

Voit olla yhteydessä meihin, mikäli sinulla on kysyttävää muutoksesta.

2024-2-11


 

Muutos TOC-määrityksessä

TOC-määrityksen uusi tilauskoodi on S-TOC: TOC (orgaaninen hiili) maa-, liete - ja sedimenttinäytteille ja S-BM-TOC: TOC (orgaaninen hiili) jäte- ja rakennusmateriaalinäytteille.

Jatkossa laboratorio valitsee matriisi huomioiden määritysmenetelmäksi joko IR-tekniikan tai laskennallisen menetelmän.

IR-menetelmää suositaan näytteille, joiden TC- ja TIC-pitoisuuksien arvioidaan olevan lähellä toisiaan. Tällaisia näytteitä ovat esimerkiksi karbonaatit ja vastaavat, joissa epäorgaanista hiiltä esiintyy. Laboratorio arvioi näytekohtaisesti sopivimman menetelmän näytteiden saapuessa laboratorioon.  

Analyysin tiedot (määritysraja, toimitusaika ja standardit) pysyvät samoina.

Voit olla yhteydessä meihin, mikäli sinulla on kysyttävää muutoksesta.

2023-11-24


 

Muutoksia elohopean määritysrajoissa

Jätevesistä tehtävät elohopeamääritykset ovat päivittyneet. Huomioithan uudet korkeammat määritysrajat.

Jätevesistä tehtävien elohopeamääritysten määritysrajojen muutokset ovat seuraavat:

Analyysikoodi Vanha määritysraja Uusi määritysraja
W-HG-AFSDG: Elohopea jätevesille 0,02 µg/l 0,2 µg/l
W-HG-AFSDGL: Elohopea jätevesille, alhainen määritysraja 0,005 µg/l 0,05 µg/l
W-ENVIPACK-DG: Envipack jätevesille 0,02 µg/l 0,05 µg/l
W-METDG-1: Metallit, jätevedet, laaja 0,02 µg/l 0,05 µg/l
W-METDG-2: Metallit, jätevedet, suppea 0,02 µg/l 0,05 µg/l

Voit olla yhteydessä meihin, mikäli sinulla on kysyttävää muutoksesta.

2023-10-12