Vuoden 2022 syyskuussa käyttöön otettu ”Ei enää jätettä” -asetus (EEJ-asetus, VNa 466/2022) mahdollistaa betonimurskeen uudelleenkäytön luonnonkiviaineksena tietyin kriteerein muun muassa rakentamissa. EEJ-betonimursketta voidaan jalostaa myös valmisbetonin ja betonituotteiden valmistukseen sekä käyttää lannoitteen raaka-aineena tai maanparannusaineena.

Tiilen ja betonin MARA -määrityksistä poiketen EEJ-asetus vaatii tietyille alkuaineille ja yhdisteille alhaisempia määritysrajoja. Määritykset tulee pääsääntöisesti tehdä 20 kg:n kokoomanäytteestä 10000 betonitonnia kohden. 


Mitä EEJ-pakettimme sisältää?

ALS tarjoaa tiilen ja betonin MARA-kelpoisuustestauksen lisäksi myös EEJ-testausta betonille. EEJ-pakettimme sisältää seuraavat määritykset lainsäädännön vaatimin määritysrajoin:

• PAH (kokonaispitoisuudet)
• PCB (kokonaispitoisuudet)
• Öljyhiilivedyt C10-C40 (kokonaispitoisuudet)
• Liukoiset pitoisuuden kaksivaiheisella ravistelutestillä (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se, F-, SO4- ja Cl-)

Testaus tehdään joko 2–3 kg:n näytteestä tai 20 kg:n kokoomanäytteestä riippuen projektin vaatimuksista. EEJ-pakettimme sisältää määritykset ja esikäsittelyn 20 kg:n näytteelle, mutta testaus on mahdollista tilata myös erillishintaan pienemmästä näytteestä.

Voit tutustua EEJ-pakettiimme tarkemmin tästä »

EN 933-11 standardin mukainen luokittelutestaus (materiaalijakauma, epäpuhtaudet ja kelluvat epäpuhtaudet -analyysi) tulee tilata erikseen. Näytettä analyysiin vaaditaan 100 kg. Otathan yhteyttä vastaanottoomme ennen materiaalijakauma-analyysin tilausta.


Pyydä tarjous!

Pyydä tarjous EEJ-määrityksestä olemalla yhteydessä myyntiimme sähköpostitse myynti.hki@alsglobal.com tai täyttämällä yhteydenottolomake täällä.