Viimeisimmät uutiset

ALS:n uudet PFAS-analyysit

1.6.2018

ALS on yksi johtavista laboratorioista PFAS (perfluorialkyyliyhdisteet) analysoinnin saralla ja tarjoamme PFAS-yhdisteiden analysointia vesi, maa- ja sedimenttinäytteistä. Uusina tuotteina tarjoamme PFAS-analyysia TOP Assay – analyysin jälkeen sekä PFAS-yhdisteiden määritystä passiivinäytteenottimista.

Vesille sekä maa- ja sedimenttinäytteille on tarjolla kolme uutta analyysipakettikokonaisuutta: suppea, keskikokoinen ja laaja analyysipaketti. Lisäksi valikoimasta löytyy juomavesille erikseen alhaisen määritysrajan analyysipaketit. 

Lataa esitteemme PFAS-yhdisteiden analysonnista tästä.

PFAS-analyysi TOP Assay – analyysin jälkeen

PFAS-analyysipakettimme sisältävät joukon tunnetuimpia yhdisteitä, mutta kaiken kaikkiaan eri PFAS-yhdisteitä on olemassa yli 3000 yhdistettä. Käytännön kannalta ei ole järkevää kehittää menetelmää kaikkien eri yhdisteiden analysointiin, jonka vuoksi ALS onkin kehittänyt ns. TOP (Total Oxidisable Precursor) Assay – analyysin. Menetelmässä kaikki PFAS-yhdisteet hajotetaan pienemmiksi molekyyleiksi, jolloin ne voidaan analysoida. TOP-analyysin avulla ei voida määrittää yksittäisiä näytteessä esiintyviä yhdisteitä, mutta sen avulla saadaan arvio PFAS-yhdisteiden kokonaispitoisuudesta näytteessä, jota voidaan hyödyntää yhdisteiden todellista myrkyllisyys- ja biokertyvyysvaikutusta selvitettäessä.

ALS tarjoaa analyysipakettia, jossa määritetään PFAS-yhdisteet ennen ja jälkeen TOP Assay- analyysin.

PFAS-yhdisteet veden passiivinäytteenottimista (POCIS)

Vesinäytteiden perinteisen PFAS-analyysin lisäksi ALS pystyy analysoimaan PFAS-yhdisteitä myös vesinäytteiden passiivinäytteenottimista. Passiivinäytteenoton etuna on, että näytteenotin kerää yhdisteitä pidemmältä aikaväliltä, jolloin tuloksena saadaan keskimääräinen pitoisuus tietyllä ajanjaksolla. PFAS-yhdisteiden passiivinäytteenottoon käytetään POCIS-näytteenotinta (polar organic chemical integrative sampler) ja näytteenottimeen kerääntyy vain biosaatavilla oleva fraktio.

Lisätietoa analyyseista voit lukea myös PFAS-tietosivultamme

Ota meihin yhteyttä lisätietoja ja hintatiedusteluja varten!