Näytetyyppi: Tuotetestaus > Muovit
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Analyytti: Raportointirajat:
As, arseeni 0,8 mg/kg
Cd, kadmium 0,05 mg/kg
Co, koboltti 0,05 mg/kg
Cr, kromi 0,3 mg/kg
Cu, kupari 1 mg/kg
Hg, elohopea 0,1 mg/kg
Mn, mangaani 0,4 mg/kg
Ni, nikkeli 0,4 mg/kg
Pb, lyijy 0,4 mg/kg
Zn, sinkki 2 mg/kg

I-4a: Metallit muovista

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Tuotetestaus > Muovit
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 5 g
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Lisätietoja: Pakettia voidaan täydentää myös muilla alkuaineilla. Akkreditoinnin piiriin kuuluvat lisäalkuaineet: Ca (400), Sb (0.2), Sn (0.2).