Näytetyyppi: Tuotetestaus > Elektroniikka
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 0,02 mg/kg
Al, alumiini 1 mg/kg
As, arseeni 0,2 mg/kg
Au, kulta 0,02 mg/kg
B, boori 2 mg/kg
Ba, barium 0,1 mg/kg
Be, beryllium 0,02 mg/kg
Bi, vismutti 0,02 mg/kg
Br 4 mg/kg
Ca, kalsium 5 mg/kg
Cd, kadmium 0,02 mg/kg
Ce, cerium 0,02 mg/kg
Co, koboltti 0,05 mg/kg
Cr, kromi 0,5 mg/kg
Cs, cesium 0,02 mg/kg
Cu, kupari 0,1 mg/kg
Dy, dysprosium 0,02 mg/kg
Er, erbium 0,02 mg/kg
Eu, europium 0,02 mg/kg
Fe, rauta 1 mg/kg
Ga, gallium 0,02 mg/kg
Gd, gadolinium 0,02 mg/kg
Ge, germanium 0,2 mg/kg
Hf, hafnium 0,02 mg/kg
Hg, elohopea 0,05 mg/kg
Ho, holmium 0,02 mg/kg
I 0,5 mg/kg
Ir, iridium 0,02 mg/kg
K, kalium 1 mg/kg
La, lantaani 0,02 mg/kg
Li, litium 0,1 mg/kg
Lu, lutetium 0,02 mg/kg
Mg, magnesium 0,5 mg/kg
Mn, mangaani 0,1 mg/kg
Mo, molybdeeni 0,1 mg/kg
Na, natrium 1 mg/kg
Nb, niobium 0,02 mg/kg
Nd, neodyymi 0,02 mg/kg
Ni, nikkeli 0,2 mg/kg
P, fosfori 1 mg/kg
Pb, lyijy 0,02 mg/kg
Pd, palladium 0,02 mg/kg
Pr, praseodyymi 0,02 mg/kg
Pt, platina 0,02 mg/kg
Rb, rubidium 0,02 mg/kg
Re, renium 0,02 mg/kg
Rh, rodium 0,02 mg/kg
Ru, rutenium 0,02 mg/kg
S, rikki 100 mg/kg
Sb, antimoni 0,02 mg/kg
Sc, skandium 0,1 mg/kg
Se, seleeni 1 mg/kg
Sm, samarium 0,02 mg/kg
Sn, tina 0,2 mg/kg
Sr, strontium 0,1 mg/kg
Ta, tantaali 0,02 mg/kg
Tb, terbium 0,02 mg/kg
Te, telluuri 0,05 mg/kg
Th, torium 0,1 mg/kg
Ti, titaani 0,2 mg/kg
Tl, tallium 0,02 mg/kg
Tm, tulium 0,02 mg/kg
U, uraani 0,02 mg/kg
V, vanadiini 0,02 mg/kg
W, volframi 0,02 mg/kg
Y, yttrium 0,02 mg/kg
Yb, ytterbium 0,02 mg/kg
Zn, sinkki 1 mg/kg
Zr, zirkonium 0,02 mg/kg

I-3: Metallit teräksestä ja metalleista

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Tuotetestaus > Elektroniikka
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 1 g
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Lisätietoja: Boori (B) voidaan raportoida myös 5-10 -kertaa alhaisemmalla määritysrajalla erillisestä pyynnöstä. Määritysrajat voivat vaihdella näytematriisista riippuen. Suuri Ni-pitoisuus näytteessä voi nostaa As- ja Co-määritysrajoja, suuri Ta-pitoisuus voi nostaa Au-määritysrajaa, suuri Mo-pitoisuus voi nostaa Cd- määritysrajaa, suuri Co-pitoisuus voi nostaa As-määritysrajaa ja suuri W-pitoisuus voi nostaa Hg-määritysrajaa. Näyte voi vaatia erikoisesikäsittelyn, josta saattaa aiheutua lisäkuluja.