Som enda laboratorium på marknaden kan ALS erbjuda ackrediterade totalhaltsanalyser av ca. 70 element i följande fasta matriser:

  • Jord, sediment, slam
  • Aska
  • Mineraler/bergarter
  • Minerogent byggmaterial och avfall

De nya paketen innebär att vi anpassar metoden efter provmatris på ett mer optimerat sätt än tidigare. För vissa analyser innebär det att svarstiden kan kortas och provmängden minskas. Dessutom erbjuder vi nu ett större utbud av ackrediterade tilläggselement.

Våra nya analyspaket

  • TC-1: Totalhaltsanalys efter uppslutning med HNO3, HCl och HF.
  • TC-2: Totalhaltsanalys efter uppslutning med smälta.
  • TC-3: Totalthaltsanalys efter uppslutning med smälta och/eller HNO3, HCl och HF, beroende på matris.
  • TC-4: Kvantitativ screening av nästan 70 element. Uppslutning med smälta och/eller HNO3, HCl och HF, beroende på matris.

Till varje paket (utom TC-4) finns tilläggspaket med ett stort antal ackrediterade element, där ni kan välja att analysera ett eller flera element. TC står för "total concentrations".

Kontakta gärna vår kundtjänst i Luleå för mer information om de nya totalhaltspaketen. Vi hjälper er gärna att välja ett passande analyspaket för era prover.

Telefon: 0920- 28 99 00
E-mail: info.lu@alsglobal.com