Results: 1
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Query: S-PCBECD07
Analyytti: Raportointirajat:
PCB 101 0,01 mg/kg
PCB 118 0,01 mg/kg
PCB 138 0,01 mg/kg
PCB 153 0,01 mg/kg
PCB 180 0,01 mg/kg
PCB 28 0,01 mg/kg
PCB 52 0,01 mg/kg
Summa PCB 7 0,07 mg/kg

S-PCBECD07: PCB-yhdisteet 7 kpl - rakennusmateriaalit, alhaiset määritysrajat

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 1 g kuivapaino
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ECD / EPA 8082, ISO 10382
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.