Results: 1
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Query: Ftalaatit
Analyytti: Raportointirajat:
dimetyyliftalaatti 0,1 %
dietyyliftalaatti 0,1 %
di-n-propyyliftalaatti 0,1 %
di-n-butyyliftalaatti 0,1 %
di-isobutyyliftalaatti 0,1 %
di-pentyyliftalaatti 0,1 %
di-n-oktyyliftalaatti (DNOP) 0,1 %
di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 0,1 %
butyylibentsyyliftalaatti (BBP) 0,1 %
di-sykloheksyyliftalaatti 0,1 %

S-BM-PTH/SC: Ftalaatit rakennusmateriaaleista

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 20 g kuivapaino
Menetelmä: GC-MS
Akkreditointi: Kyllä