Results: 3
Query: Al-1
Analyytti: Raportointirajat:
asbesti -
aktinoliittiasbesti
amosiittiasbesti
antofylliittiasbesti
krysotiili
krokidoliitti
tremoliittiasbesti
erioniitti

AL-1a: Asbestianalyysi rakennusmateriaalista (kvalitatiivinen)

Analyysin tiedot

Hinta: 95.10 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 1-2 työpäivä
Nopein analyysiaika: 1 työpäivä
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Partikkeli/asbestianalyysit
Näytemäärä: N. 5×5 cm (kiinteät) tai n. 1 rkl (jauhemaiset)
Näyteastia: Kaksinkertainen ilmatiivis pussi (esim. Minigrip)
Menetelmä: SEM-EDS
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: https://aha-lab.fi/ohjeet-ja-lomakkeet/asbestianalyysi-rakennusmateriaalista/
Lisätietoja: Pika-analyysin ”Sama ilta/seuraava aamu 10.00” raportointi: viimeistään klo 15 saapuneen näytteen tulokset raportoidaan samana iltana. Klo 15 jälkeen saapuneen näytteen tulokset raportoidaan seuraavana aamuna kello 10 mennessä (vain yksittäisille näytteille, suuremmat erät sovitaan erikseen). Tulokset ilmoitetaan muodossa näyte sisältää/ei sisällä asbestia.
Näytteen koostuessa useammasta erityyppisestä materiaalikerroksesta raportoidaan erikseen kaikki tutkittavat kerrokset. Näytteen muodostaa rakennusmateriaali yhdessä siinä mahdollisesti kiinni olevan liiman, kiinnitys- ja saumalaastien sekä tasoitteen kanssa.Laboratoriolla on oikeus veloittaa tapauksissa, jossa näytepussiin on laitettu useampaa kuin yhtä rakennusmateriaalia (esimerkiksi ns. ”koonti-”, ”yhdistelmä-” näytteet), ylimääräisestä analyysityöstä lisämaksu.
Laboratoriolla on lisäksi oikeus, ellei Tilaaja toisin vaadi, jättää tutkimatta materiaalinäytteen sellaiset kerrokset, joissa ei ole alan kirjallisuuteen perustuen käytetty asbestia (esim. puuparketti, lasi, keraamiset seinä- ja lattialaatat sekä betoni).
Analyytti: Raportointirajat:
asbesti
aktinoliittiasbesti
amosiittiasbesti
antofylliittiasbesti
krysotiili
krokidoliitti
tremoliittiasbesti
erioniitti

AL-1b: Asbestianalyysi ilmanäytteestä (kvantitatiivinen)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 1 työpäivä
Nopein analyysiaika: 1 työpäivä
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Partikkeli/asbestianalyysit
Näytemäärä: 200-300 l (suodattimen Ø 25 mm, virtaus 2 l/min.), 600-900 l (suodattimen Ø 37 mm, virtaus 10 l/min.)
Näyteastia: asbestikeräin Ø 25 mm tai 37 mm, polykarbonaattisuodatin huokoskoko 0,2 µm tai 0,8 µm
Menetelmä: SEM-EDS
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: https://aha-lab.fi/ohjeet-ja-lomakkeet/asbestianalyysi-ilmanaytteesta/
Lisätietoja: Toimitus 30 min: viimeistään klo 15 saapunut näyte. Toimitus samana iltana: klo 15 jälkeen saapunut näyte. Analyysi on kvantitatiivinen. Tulokset ilmoitetaan asbestikuitujen lukumääränä kuutiosenttimetriä ilmaa kohden. Mikäli näyte sisältää asbestikuituja, ilmoitetaan näytteessä havaitut asbestilajit.
Pika-analyysiajat ovat voimassa ainoastaan suoraan AHA-LABin toimistolle lähetetyille näytteille. Suosittelemme AHA-LABilla tehtäviin analyyseihin suoraa toimitusta AHA-LABin toimistoon omassa näyteastiassa. Muussa tapauksessa analyysiaika on ilmoitettua pidempi kuljetuksista johtuen.
Analyytti: Raportointirajat:
asbesti
aktinoliittiasbesti
amosiittiasbesti
antofylliittiasbesti
krysotiili
krokidoliitti
tremoliittiasbesti
erioniitti

AL-1c: Asbestianalyysi pintapölystä (kvalitatiivinen)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 1 työpäivä
Nopein analyysiaika: 1 työpäivä
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Partikkeli/asbestianalyysit
Näyteastia: Kaksinkertainen ilmatiivis pussi (esim. Minigrip)
Menetelmä: SEM-EDS
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: https://aha-lab.fi/ohjeet-ja-lomakkeet/asbestianalyysi-pintapolynaytteesta/
Lisätietoja: Toimitus 30 min: viimeistään klo 15 saapunut näyte. Toimitus samana iltana: klo 15 jälkeen saapunut näyte . Analyysi on kvalitatiivinen. Tulokset ilmoitetaan muodossa näyte sisältää/ei sisällä asbestia. Mikäli näyte sisältää asbestia, ilmoitetaan näytteessä havaitut asbestilajit.
Pika-analyysiajat ovat voimassa ainoastaan suoraan AHA-LABin toimistolle lähetetyille näytteille. Suosittelemme AHA-LABilla tehtäviin analyyseihin suoraa toimitusta AHA-LABin toimistoon omassa näyteastiassa. Muussa tapauksessa analyysiaika on ilmoitettua pidempi kuljetuksista johtuen.