Results: 1
Query: S-TEXT-DENS
Analyytti: Raportointirajat:
savipitoisuus (<2 µm)
siltti (2-63 µm)
hiekka (>63 µm)

S-TEXT-DENS: Savipitoisuus (Areometri)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näytemäärä: 500 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Areometri, seulonta / EN ISO 17892-4; EN 933-1; EN 933-2; BS ISO 11277; ohjeet TOM 23/1
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.