Results: 1
Query: S-GSAT-11F
Analyytti: Raportointirajat:
fraktio >60 mm - %
fraktio 20-60 mm - %
fraktio 6-20 mm - %
fraktio 2-6 mm - %
fraktio 0,6-2 mm - %
fraktio 0,2-0,6 mm - %
fraktio 0,06-0,2 mm - %
fraktio 0,02-0,06 mm - %
fraktio 0,006-0,02 mm - %
fraktio 0,002-0,006 mm - %
fraktio < 0,002 mm (2 µm) - %

S-GSAT-11F: Raekokojakauma, 11 fraktiota, seulonta + laserdiffraktio

Analyysin tiedot

Hinta: 100 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Seulonta-analyysit
Näytemäärä: 500 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Laserdiffraktio, seulonta, suspensiotiheys / CSN EN ISO 17892-4; CSN EN 933-1; CSN EN 933-2; BS ISO 11277; ohjeet TOM 23/1; ISO 13320
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä