Results: 1
Query: S-11F-DENS
Analyytti: Raportointirajat:
fraktio >60 mm %
fraktio 20-60 mm %
fraktio 6-20 mm %
fraktio 2-6 mm %
fraktio 0,6-2 mm %
fraktio 0,2-0,6 mm %
fraktio 0,06-0,2 mm %
fraktio 0,02-0,06 mm %
fraktio 0,006-0,02 mm %
fraktio 0,002-0,006 mm %
fraktio < 0,002 mm (2 µm) %

S-11F-DENS: Raekokojakauma, 11 fraktiota, seulonta + areometri

Analyysin tiedot

Hinta: 110 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Seulonta-analyysit
Näytemäärä: 500 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Areometri, seulonta / EN ISO 17892-4; EN 933-1; EN 933-2; BS ISO 11277; ohjeet TOM 23/1
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Analyysi ei sisällä maalajiluokitusta.