Altistuminen asbestipölylle ja muille haitta-aineille on iso terveysriski, jolta suojaavat ainoastaan testatut ja henkilökohtaisesti oikein mitoitetut hengityksensuojaimet. Hengityssuojaimen tiiviystestaus on lakisääteinen kaikille asbestipurkutyötä tekeville. Testaaminen on suoritettava uusille työtekijöille enne n asbestityön aloittamista sekä vanhoille työntekijöille vuosittain. Lisäksi mittaus tulee uusia aina kun otetaan uusi suojainmalli käyttöön.

Asbestipurkutyössä käytettävien hengityksensuojainten tiiviystestaukset työntekijälle tehdään turvallisesti ja suojainta rikkomatta kondensoivalla hiukkaslaskurilla (PortaCount). Menetelmä perustuu hengityssuojaimen kasvo-osan sisällä olevan hiukkaspitoisuuden mittaukseen, jota verrataan huoneilman hiukkaspitoisuuteen. Mittaustuloksien perusteella lasketaan suojauskerroin, jota vertaamalla eri hengityssuojaintyypeille annettuihin minimisuojausarvoihin voidaan testattava hengityssuojain joko hyväksyä tai hylätä.

Tiiviystestaukset ovat tarjolla AHA-LABin tiloissa Kumpulassa Helsingissä tai erikseen sovittaessa asiakkaan luona. Mittaaja on Koulutettu suojainasiantuntija -pätevyyden omaava työntekijä. Mittaus kestää noin 15 minuuttia ja tulokset saa heti. Mikäli suojaintesti ei mene läpi, tarjoamme korvaavan suojaimen ja teemme uusintamittaukset ilman erillistä veloitusta.

Ajanvaraukset ja lisätietoa tiiviystestauksesta: Siim Heinaste, puh. 0400 968 828, siim.heinaste@aha-lab.fi