Näytteenottopumppujen säännöllinen kalibrointi on välttämätöntä luotettavien ilmamittaustulosten saamiseksi. Mikäli ilman virtausnopeus on näytteenotossa oletettua suurempi tai pienempi, aiheutuu tästä väistämättä virhettä myös laboratoriosta saatavaan analyysitulokseen.

Tarjoamme näytteenottopumppujen tarkistus- ja kalibrointipalvelua kaikille ilmanäytteenottoon tarkoitetuille pumpuille AHA-LABin tiloissa Kumpulassa Helsingissä tai erikseen sovittaessa asiakkaan luona.

Ajanvaraukset ja lisätietoa pumppujen kalibroinnista:

Siim Heinaste, laboratoriopäällikkö, puh. 0400 968 828, siim.heinaste@aha-lab.fi tai

Jussi Lyyranen, vanhempi tutkija, puh. 0400 532 032, jussi.lyyranen@aha-lab.fi.