PFOS (perfluorioktaanisulfonaatti) 

PFOS (perfluorioktaanisulfonaatti) on sulfonihappo, jossa hiiliketjun kaikki vetyatomit ovat korvattu fluorilla. PFOS on pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine. Se ei hajoa ympäristössä kemiallisesti tai biologisesti vaan kerääntyy vesieliöihin, aiheuttaen mm. lisääntymishäiriöitä. PFOS-yhdistettä on löydetty Arktisen alueen lintujen ja kalojen sekä jääkarhujen ja hylkeiden veriplasmasta.

PFOS-yhdiste on kielletty direktiivin (2006/122/EC) mukaan, joka tuli voimaan kesäkuussa 2008, ja se on ollut laajasti kielletty EU:ssa jo vuodesta 2002 asti. PFOS-yhdistettä on käytetty aikaisemmin mm. puhdistusaineissa, sammutusvaahdoissa sekä mattojen, huonekalujen, tekstiileihin ja monien muiden tuotteiden kyllästysaineissa. Nykyään PFOS:n käyttö on rajoitettu lentoteollisuuden hydrauliikkaöljyihin ja metallin kromaukseen.

PFOA (perfluorioktaanihappo)

PFOA (perfluorioktaanihappo) on karboksyylihappo, jossa hiiliketjun kaikki vetyatomit ovat korvattu fluorilla. PFOA käytetään usein apukemikaalina polymeerin polytetrafluorieteenin (PTFE) valmistuksessa. Siksi yhdistettä kutsutaankin joskus ”Teflon-kemikaaliksi” Teflon-tavaramerkin mukaan. Valmistajan mukaan valmiissa tuotteissa ei ole PFOA-yhdistettä. Valmistus on kuitenkin ollut historiallisesti suuri ympäristöpäästöjen lähde.

Lisätietoja PFOS- ja PFOA-yhdisteistä löydät esitteestämme. ALS tarjoaa standardin ISO 17025 mukaan akkreditoituja analyyseja PFOS- ja PFOA-yhdisteille sekä muille perfluoratuille yhdisteille vesinäytteistä ja kiinteistä näytteistä. Jos tarvitset lisätietoja tarjoamistamme analyyseista, ota meihin yhteyttä lisätietoja varten.