W-PESGMS01: Torjunta-aineet - GC/MS-analyysi

Yhdiste: LOR:
atsinofossimetyyli 0.1 µg/l
bromofossietyyli 0.05 µg/l
kaptaani 0.05 µg/l
karbofenotioni 0.05 µg/l
kloorifenvinfossi 0.05 µg/l
klorpyrifossi 0.05 µg/l
klorpyrifossimetyyli 0.05 µg/l
demetoni-s-metyyli 0.1 µg/l
diatsinoni 0.1 µg/l
diklorvossi 0.05 µg/l
dimetoaatti 0.05 µg/l
etioni 0.05 µg/l
fenitrotioni 0.05 µg/l
fentioni 0.05 µg/l
malationi 0.05 µg/l
parationietyyli 0.05 µg/l
metyyliparationi 0.05 µg/l
foraatti 0.1 µg/l
fosmetti 0.05 µg/l
pirimifossi-etyyli 0.05 µg/l
protiofossi 0.05 µg/l

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: 125 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä : 250 ml
Näyteastia: 250 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EPA 8141B, EPA 3535A
Pika-analyysi mahdollinen: Ei
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.