W-COLIF-HEAT: Lämpökestoiset (fekaaliset) koliformiset bakteerit

Yhdiste: LOR:
lämpökestoiset koliformiset bakteerit 1 pmy/100 ml

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Mikrobiologiset analyysit
Näytemäärä : 100 ml
Näyteastia: Steriili muovipullo
Menetelmä: Kalvosuodatus / SFS 4088:2001
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa, näytteet tulee analysoida 24h kuluessa näytteenotosta.
Lisätietoa: Menetelmä on akkreditoitu talousvedelle, uimavedelle ja luonnonvedelle.