PFAS-yhdisteet passiivinäytteenottimesta

Yhdiste: LOR:
PFBA (perfluoributaanihappo)
PFPeA (perfluoripentaanihappo)
PFHxA (perfluoriheksaanihappo)
PFHpA (perfluoriheptaanihappo)
PFOA (perfluorioktaanihappo)
PFNA (perfluorinonaanihappo)
PFDA (perfluoridekaanihappo)
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo)
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo)
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo)
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti)

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 20 työpäivää
Näytetyyppi: Passiivinäytteet/vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: POCIS-näytteenotin
Menetelmä: LC-MS-MS
Lisätietoa: Määritysrajat määräytyvät näytteenottoajan mukaan.
Kalibrointidataa ei saatavilla (tulokset raportoidaan kokonaispitoisuutena/membraani).