S-BM-ASB-OMI: Asbesti, kvalitatiivinen valomikroskooppianalyysi - rakennusmateriaalit

Yhdiste: LOR:
aktinoliitti -
amosiitti -
antofylliitti -
asbesti -
krysotiili -
krokidoliitti -
tremoliitti -

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: 35 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Partikkeli/asbestianalyysit
Näytemäärä : n. 5×5×1 cm tai 10-20 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Valomikroskooppi / NIOSH 9002
Pika-analyysi mahdollinen: Kyllä, pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditoitu: Kyllä
Lisätietoa: Tulokset raportoidaan muodossa "todettu/ ei todettu".
Näytteen tulee olla aina kaksinkertaisessa, Ilmatiiviissä näytepussissa näytteen vastaanottajien ja postin jakelijoiden asbestialtistuksen välttämiseksi.