S-CON: Sähkönjohtokyky

Yhdiste: LOR:
sähkönjohtavuus 1.0 mS/m

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näytemäärä : 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: EN 13038, EN 13040
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.