PFOS ja PFOA, biologiset näytteet

Yhdiste: LOR:
PFOA (perfluorioktaanihappo) 1-5 µg/kg
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 1-5 µg/kg

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä : min. 5 g kuivapaino
Lisätietoa: Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.