Näytteenotto

Asbestinäyte materiaalista

Materiaalinäytteestä on helpoin ottaa näyte asbestianalyysia varten. Näytteen tulee olla:

  • edustava
  • ei liian suuri

Liian suuria näytteitä on vaikea käsitellä ja niistä aiheutuu usein lisäkustannuksia. Toisaalta myös liian pienet näytteet ovat epäsopivia, sillä asbestit jakautuvat materiaaleissa usein epätasaisesti ja jos näyte on liian pieni, voi asbestin mahdollinen esiintyminen jäädä huomioimatta. Lisäksi tulosten varmistamiseksi saatetaan joskus tarvita lisää näytettä, jolloin pienet näytemäärät voivat muodostua ongelmaksi. Yleisesti kooltaan n. 3-5 cm materiaalinäytteet ovat sopivan kokoisia.

Asbestia esiintyy monissa materiaaleissa. Rakennuksissa asbestia voidaan löytää mm. matoista, putkieristeistä, liimoista ja maaleista, saumaus- ja paikkausaineista, katteista ja paneelimateriaaleista.

On hyvä huomioida, että asbestia saattaa esiintyä myös esim. maton tai laatan alapuolella olevassa liimassa. Matto/laatta ja liima voidaan usein analysoida yhtenä näytteenä, mutta jos halutaan saadaan tarkemmin selville missä materiaaliassa asbestia esiintyy, tulee eri osat analysoida erikseen.

Laita jokainen näyte omaan, kaksinkertaiseen minigrip-pussiin. Näytteen tulee olla aina kaksinkertaisessa, ilmatiiviissä näytepussissa näytteen vastaanottajien ja esim. postin jakelijoiden asbestialtistuksen välttämiseksi. Pussin pinnalla ei saa olla näytteenottopisteestä peräisin olevaa pölyä, joten varmistathan, että näytepussin pinta on pölystä puhdas. 

Katso myös erillinen asbestinäytteiden näytteenotto- ja lähetysohje materiaalinäytteille. 

Rakennusmateriaaleille tarjolla on valomikroskooppianalyysi ja elektronimikroskooppianalyysi.

Asbestinäyte maasta

Asbestia voi esiintyä maaperässä, joka on altistunut pidemmän aikaa asbestipitoiselle materiaalille tai maaperässä, johon on sekoittunut asbestia hankauksen seurauksena. ALS tarjoaa määnäytteille kahta asbestianalyysia.

Kvalitatiivinen analyysi: Näytemäärä on noin 250 grammaa (jos näyte sisältää suurempia kiviä, näytemäärän tulee olla suurempi). Näytemateriaalia tutkitaan stereomikroskoopilla ja polarisaatiovalomikroskoopilla. Krysotiili-, amosiitti- ja krokidoliittiasbestit voidaan erottaa, mutta antofylliittia ei voida erottaa tremoliitista ja aktinoliitista.

Kvantitatiivinen analyysi: Näytemäärä on 8-10 kg. Jos asbestia esiintyy karkeammissa jakeissa (>4 cm), tarvitaan suurempi näytemäärä asbestipitoisuuden määrittämiseksi. Jos koko näytteen raekoko on <0,5 cm tai jos karkeammissa jakeissa (>0,5 cm) ei ole asbestia, 1 kg:n näytemäärä on riittävä edustavan näytteen saamiseksi.

Näyte seulotaan ja jokainen fraktio analysoidaan erikseen stereomikroskoopilla ja polarisaatiovalomikroskoopilla. Fraktio <0,5 mm analysoidaan vain kvalitatiivisesti. Maanäytteen asbestipitoisuuden määrittämiseen tarvitaan pyyhkäisyelektronimikroskooppia.

Asbestinäyte ilmasta

Ilmanäyte otetaan ilmapumpun avulla polykarbonaattisuodattimelle. Analyysin määritysrajat riippuvat näytteenottoajasta; mitä pidempi näytteenottoaika, sitä pienemmät määritysrajat. Näytettä ei kuitenkaan saa ottaa myöskään liikaa suodattimelle (suodatin muuttuu värilliseksi, mikäli hiukkastiheys on liian suuri). 

Analyysissa määritetään vain halkaisijaltaan <3 µm ja pituudeltaan >5 µm olevat kuidut sekä kuidut, joiden pituus/paksuus suhde on vähintään 3:1.

ALS:tä voi tilata polykarbonaattinäytteenottimia ja vuokraamme myös ilmapumppuja asbestinäytteenottoon. Kysy lisätietoja asiakaspalvelustamme.

Asbestinäyte pölystä

Laskeutuneesta pölystä voidaan ottaa näyte käyttäen läpinäkyvää toimistoteippiä. 

  1. Ota teipistä 10-15 cm:n pala ja taita sen molemmista päistä 2 cm, jotta pystyt pitämään teipistä kiinni.
  2. Paina liimapinta pölyä vasten. Paina kevyesti sormella 2-3 kertaa teipin keskeltä ja 1-2 kertaa teipin reunoilta, jotta ohut, hädin tuskin näkyvä kerros on kiinnittynyt teipin liimapintaan. Aseta sen jälkeen teippinäyte esimerkiksi läpinäkyvän muovikalvon päälle.
  3. Laita näyte kaksinkertaiseen minigrip-pussiin. Näytteen tulee olla aina kaksinkertaisessa, ilmatiiviissä näytepussissa näytteen vastaanottajien ja esim. postin jakelijoiden asbestialtistuksen välttämiseksi. Pussin pinnalla ei saa olla näytteenottopisteestä peräisin olevaa pölyä, joten varmistathan, että näytepussin pinta on pölystä puhdas.
  4. Merkitse näytepussi näytetunnuksella tussin tai näyte-etiketin avulla.

Pölynäyte analysoidaan elektronimikroskooppianalyysilla. Teippi päällystetään kullalla SEM-analyysiä varten. Pölynäytteestä on mahdollista selvittää sisältääkö se asbestia ja mitä asbestikuituja se sisältää, mutta asbestin määrää ei pystytä määrittämään.

 

Ota meihin yhteyttä