Partikkeli/asbestianalyysit / Maa, liete ja sedimentti (1)