Viimeisimmät uutiset

Uudet menetelmät TOC- ja fenoli-indeksianalyyseille

11.9.2018

Siirrymme 17.9.2018 alkaen käyttämään maiden TOC-analyysille ja vesiliuoksien fenoli-indeksianalyysille uusia menetelmiä. Maiden TOC-analyysin kulometrinen määritys korvataan IR-tekniikkaan perustuvalla analyysilla ja vesien fenoli-indeksianalyysin fotometrinen menetelmä korvataan uudella CFA-tekniikkaan perustuvalla menetelmällä.

Uusien menetelmien analyysiaika on lyhyempi, jolloin myös analyysien yleinen toimitusvarmuus paranee. Tämä mahdollistaa lisäksi TOC-analyysin määrityksen tarvittaessa 2 vrk pika-analyysina. Molemmat uudet analyysit voidaan suorittaa pienemmästä näytemäärästä, vähentäen samalla myös aiheutuvaa ympäristökuormitusta. 

Uudet menetelmät vastaavat vanhoja menetelmiä ja tulokset ovat vertailukelpoisia uusien ja vanhojen menetelmien välillä. Uudet menetelmät täyttävät myös kaikki lainsäädäntöjen vaatimukset niin määritysrajojen kuin menetelmien standardivaatimusten osalta. Uusiin menetelmiin siirrytään automaattisesti ja ne tulevat korvaamaan vanhat menetelmät, jotka poistuvat kokonaan käytöstä. Menetelmien muutoksilla ei ole vaikusta analyysien hintaan.

Lisätietoja uusista menetelmistä löytyy alta.

Maiden TOC-analyysi

  • Uusi analyysikoodi: S-TOC1-IR-PREP
  • Uusi menetelmä: IR-tekniikka / EN 13137, EN 10694, ISO 29541, EN ISO 16994, EN ISO 16948, EN 15407, ISO 19579, EN 15408
  • Uusi määritysraja: 0,1 m-% k.a.
  • Mahdollista tilata nyt myös 2 vrk pika-analyysina!

Vesiliuoksien fenoli-indeksianalyysi

  • Uusi analyysikoodi: W-PHI-CFA
  • Uusi menetelmä: CFA / EN ISO 14402, EN 16192, SKALAR company methodology
  • Ei vaikutusta määritysrajaan

Mikäli menetelmien muutoksista aiheutuu jotain ongelmia, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä mahdollisimman hyvissä ajoin.