ALS Scandinavia kan nu erbjuda en metod med kvantitativ bestämning av mikroplaster och identifikation av partiklarnas plasttyp. ALS har erbjudit analys av mikroplast sedan ett par år tillbaka. Det har funnits en stark önskan från naturvetenskapliga kretsar att även kunna bestämma vilken typ av plastpartiklar som återfinns i proverna, vår nya metod möter dessa behov.

Provupparbetningen och separationen varierar mellan provtyper, generellt avlägsnas oorganiskt material efter floatation av plastpartiklar, organiskt material bryts ned med hjälp av enzymatisk behandling och oxidation innan filtrering. Identifiering av polymertyp och kvantifiering utförs med µFTIR(Fourier Transform Infrared Spectroscopy).

Läs mer om mikroplast eller om våra nya paket för mikroplast.

Kontakta oss gärna om ni vill diskutera projekt och behöver en offert.